Lite om Carina

Att hjälpa individer och organisationer att nå sin fulla potential är Carinas passion. Hon har jobbat många år som chef och ledare, som coach samt som utbildare och utvecklare av människor, team och organisationer. Hennes erfarenhet av att jobba med såväl privata som offentliga bolag, i både Sverige och internationellt, gör att hon har en helhetsförståelse de möjligheter och utmaningar som ligger inom olika branscher och områden.

Carina har erfarenhet från olika rekrytering- och bemanningsföretag och har därmed en stor erfarenhet av att rekrytera både till egna team samt till externa kunder. Hon använder denna kunskap, i kombination med sin kompetens kring hur vi människor relaterar och fungerar, till att få kandidaterna att förstå hur man når igenom med sin profil och ansökan.

Som handledare är Carina nyfiken, stöttande och ödmjukt utmanande (eller ”både hård och mjuk” som en deltagare beskrev det) för att hjälpa sina deltagare att hitta nästa möjlighet i deras karriär. Carina arbetar även med att utveckla Sandsons processer och arbetssätt.