AB Företagsutveckling deltar i Arbetsförmedlingen/Eures projekt TMS - Targeted Mobility Scheme

 Syftet med projektet är att hjälpa arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare, stödja arbetsgivare med svårtillsatta lediga tjänster och ge mobilitetsservice och ekonomiska stöd. Det ekonomiska stödet kan du söka om du först fått hjälp av en eures-rådgivare inför din mobilitet. Är du arbetssökande kan du få bland annat:

 • information om bo och jobba i olika länder
 • hjälp med cv
 • hjälp med att hitta jobb
 • kontakt med europeiska arbetsgivare med rekryteringsbehov
 • förberedelser inför intervju och jobb utomlands

 

Du kan som arbetssökande söka ekonomiskt stöd för:

 • intervjuresa
 • bosättningsstöd
 • erkännande av kvalifikationer
 • språkkurs
 • kompletterande stöd för intervju och bosättning


Är du arbetsgivare med rekryteringsbehov kan du delta i TMS och få rekryteringsservice från Eures-rådgivare

Rekryteringsservicen kan innehålla:

 • publicering av lediga platser på Eures-portalen och på jobbportaler i olika europeiska länder
 • hjälp med att hitta kompetent arbetskraft i Europa
 • information och rådgivning om vad som är viktigt att tänka på inför anställning av personer från andra länder

 

Är ditt företag litet eller medelstort och har max 250 anställda kan du även söka ekonomisk stöd efter att du haft kontakt med en Eures-rådgivare. Detta stöd kan gå till:

 • jobbintroduktion och utbildning
 • språkutbildning
 • administrativ hjälp för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats med mera

 

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer vad projektet kan göra för dig!

 

För ansökningsblanketter och mer information besök projektets sida på arbetsförmedlingen!
Targeted Mobility Scheme

Kontakta gärna vårt projektteam för att veta mer

 

tms@futveckling.se