Vår samarbetspartner Björn Sällström AB

“ Att se andra människor lyckas” - det är det motto som genomsyrat Björn Sällströms yrkeskarriär. Ett motto som rimmar bra tillsammans med vad vi på Sandson AB också drivs av - att handleda människor till deras nästa steg i arbetslivet. Denna delade vision och intresse resulterade därefter i ett spännande samarbete mellan Sandson AB och Björn Sällström AB. 

Björn har under hela sin karriär haft ledarroller i olika former. Han har 27 års erfarenhet som HR-chef och varit verksam i företagsledningar i internationella koncerner inom bland annat detaljhandeln, transport & spedition, industrikonglomerat, medicinteknik och fordonsindustrin. Innan dess har Björn även tio års erfarenhet inom flygbolaget SAS, där han har haft diverse chefsbefattningar. Idag har Björn ett eget företag där han arbetar med att stödja olika företagsledningar i deras implementering av olika transformationer, såsom integrationsprojekt, rationaliserings-/effektiviseringsprojekt, företagsförsäljningar-/förvärvsprojekt - specifikt rörande organisation- och personalområdet. Hans fokus att se över verksamheters syfte och mål utefter den verklighet som finns - detta för att se vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå bäst resultat.

Vårt samarbete 

Med Sandson AB’s och Björn Sällström AB’s kompetenser och erfarenheter ihopslagna - stöttar vi tillsammans upp företag som ska genomgå en organisationsförändring och därmed har medarbetare som är i behov av en omställning. Vi hjälper er att kompetenssäkra ert företag och coachar de medarbetare vars kompetenser inte behövs längre i den förändring som behöver ske - detta till en ny arbetsposition, ny arbetsplats eller kanske en helt ny bransch. 

Björn Sällström