I projekt Moves deltog Helsingborg stad, Landskrona stad och Lunds kommun. Personal från dessa kommuner hade möjlighet att anvisa deltagare till projektet. Såhär ser processen ut: