Här kan ni se hur processen såg ut steg för steg för deltagarens medverkande i projekt Moves.