Distanscoaching till Expat Partners

Välkommen till Expat Partner Program

Står du inför steget att byta en framgångsrik karriär och ett rikt nätverk inför en flytt till Sverige som medföljande och starta upp på nytt? Vi på Sandson AB är mycket erfarna inom jobbcoaching och vi har alla upplevt hur det är att flytta till ett annat land och acklimatisera sig i en ny omgivning, både vad gäller arbetskultur, språkliga utmaningar, kulturella skillnader och sociala normer från det stora till lilla perspektivet. Dessa faktorer kombinerat bidrar till huruvida individ och familj kommer att trivas med det nya livet eller ej.

Expat Partner Program är individanpassad jobbcoachning före flytt riktad till medföljande vid en rekrytering eller relocation till Sverige, och med fokus på svensk arbetsmarknad. Vi arbetar med att både individen och familjen ska nå möjliga karriärmål och vara startklar inför ankomsten till Sverige, vilket ger långsiktig effekt för hela familjen.

Vi är specialiserade på att stödja medföljande partner med jobbcoaching och kulturell förståelse med sikte på den svenska arbetsmarknaden med höga krav på kvalitet, effektivitet och flexibilitet. Dubbla karriärer blir allt mer norm och en förutsättning idag vilket har en stor inverkan på om utlandsflytt är möjlig eller ej.

Expat Partner Program vänder sig till företag och organisationer i Sverige som rekryterar eller repatrierar personal internationellt, såväl som inom EU/EES, för att öka möjlighet att attrahera och behålla talang.

Kontakt

Kristina Diné

Internationell jobbcoach
Managementkonsult
Utbildare inom Gamified Learning
kristina@sandson.se

Jenny Hällström

Projektledare, Tekn. Dr.
EURES medarbetare
jenny@sandson.se