Vilka förväntningar hade du på Sandson?

Att erbjuda en kunnig och kompetent coach som kan matcha mitt behov och min personlighet. En plats där det inte känns som om de har slösat bort min tid.

 

Vilka förväntningar hade du på din coach?

En coach med social kompetens som ser mig. En person som är kunnig, pedagogisk, lyhörd, respektfull, förstår mina behov; ger goda råd, vägleder och jobbar tillsammans med mig och inte över mig. En coach som uppmuntrar och ger stöd när det känns hopplöst.

 

Vad var det mest värdefulla med coachningen på Sandson?

Ett bra CV och personligt brev, intervjuteknik, nya sätt att tänka och titta på arbetsmarknaden, bygga upp mitt självförtroende utan att vara nedlåtande, Känna mig bekräftad och hörd. Min coach Julia Nordh värdesatte de kompetenser och egenskaper som jag hade och hjälpte mig att bygga på och utveckla dem vidare.

 

Hur skulle du vilja beskriva din coach?

Min coach Julia Nordh är den bästa som finns inom branschen. Hon är en mycket varm och omtänksam person som dessutom är mycket kunnig, pedagogisk, hjälpsam, respektfull och lyhörd. Hon satte upp mål som var anpassad efter mina egenskaper, behov, förmåga och kompetens och såg till att jag uppnådde dem. Hon värdesatte de egenskaper som jag hade och hjälpte mig att bygga på och utveckla dem vidare. Hon kommer alltid med goda råd; från hur man skriver ett personligt brev och CV, till intervjuteknik, val av yrke, hur man ska kontakta olika arbetsgivare och vad man ska tänka på när man presenterar sig till dem. Hon ställer alltid upp när jag behöver henne, så det känns tryggt att ha henne i min hörna. Listan är lång när det gäller hennes vägledning, goda råd och stöd. Hon är helt enkelt en pärla.

 

Finns det något du önskar lägga till

Jag ger Sandson och min coach Julia Nordh det högsta betyg som finns, fem av fem stjärnor - rekommenderar dem starkt.