Sveriges kommuner och regioner

Paraplyorganisation för Sveriges kommuner och Regioner med säte i Stockholm.