Vi erbjuder praktikanter från annat EU-land praktikplats i Sverige!

I vår mottagande verksamhet inom Erasmus+ ingår bland annat:

  • Praktikplats
  • Boende
  • Lokala transporter
  • Kulturella aktiviteter
  • Coachning och handledning
  • Certifiering av erhållen kompetens och utvärdering

Kontaktperson

Johan Ekelöv

Johan Ekelöv

Controller
Telefon 0768-35 55 54