En möjlighet för utbildningsarrangörer att starta och driva internationella projekt

Erasmus+ är för dig som företräder en skola eller annan utbildningsorganisation och vill ta steget till internationalisering. Inom Erasmus+ finns en rad olika möjligheter bland annat personalutbyten och  praktik utomlands inom yrkesutbildning. I Sverige är det Universitets och högskolerådet som beslutar om och betalar ut medel inom Erasmus+.

Universitets- och högskolerådet, UHR

Vi har sedan 2014 arbetat tillsammans med skolor för att starta upp och driva deras internationella arbete med Erasmus+ projekt framförallt inom yrkesutbildning och LIA - Lärande i arbete. Vi har ett brett nätverk med samarbetsorganisationer i många europeiska länder med stor erfarenhet av praktikutbyten över landsgränser. Merparten har även arbetat med svenska yrkesutbildningar.

Vi kan ta er och ert internationella projekt hela vägen från start in i mål. Vi hjälper er med de inledande faserna: hitta och starta samarbeten med utländska organisationer, skriva projektansökan och få rätsida med administrationen. Därefter finns vi som stöd i den dagliga driften av projektet och kan bidra med att organisera personalresor för utbildningspersonal eller enskilda praktikutbyten för elever och deltagare.

Exempel på projekt

karta

Praktik utomlands

Praktik utomlands

Internationell möjlighet för folkhögskolestuderande

Just nu jobbar vi tillsammans med tre folkhögskolor i ett Erasmus+projekt. Projektet erbjuder studerande möjlighet till praktik utomlands. Personal har också möjlighet till jobbskuggning.