Mobilitet är grunden i flera av våra med framgångsrika projekt. Vi arbetar nära våra samarbetspartners utomlands och lägger stor vikt vid våra relationer med dem. Vi VET att en mobilitetserfarenhet kan göra att din karriär sätter fart, oavsett om det rör sig om en praktikplats eller ett jobb utomlands. Du som driver företag i Sverige kan ge ditt företag en möjlighet till internationalisering och nya insikter genom att ta in kompetens från ett annat land.  Har du frågor om vad det innebär att ta ett jobb utomlands eller rekrytera utländsk kompetens? Vill du ha hjälp att komma igång? Vi hjälper dig!

Vi har rollen både som sändande och mottagande organisation när det gäller praktikutbyten. Det kan vara olika projektledare hos oss som driver de olika verksamheterna, men vi jobbar tätt tillsammans för att ha en gemensam värdegrund och ett enhetligt arbetssätt oavsett på vilken håll praktikanten åker på mobilitet. 

Exempel på våra verksamheter inom mobilitet

grupparbete tillit
Projekt

Projekt Tillit

Projekt Tillit – Internationell erfarenhet – en möjlighet som alla borde få!

EU flag
Projekt

Eures

Vi är medlemmar i Eures: ett samarbetsnätverk med över 1000 privata och offentliga euresrådgivare som tillsammans arbetar för att främja fri rörlighet för arbetstagare mellan de 27

tillit
Projekt

Moves

Vill du uppleva något nytt och samtidigt ta ett steg närmre ditt framtida jag?