Moves

Läs mer om

Läs mer om

Projekt Moves

I projekt Moves fungerade vi som en sändande verksamhet där vi samarbetade med kommunen. Projektets målgrupp var deltagare som hade försörjningsstöd mellan 18-30 år och som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna förbereddes med några veckors coachning innan de åkte iväg till en praktikplats på annan ort (vi har samarbetspartners i Palermo samt i Luleå). Praktikperioden sträckte sig mellan 6-7 veckor. 

tillit

Läs mer om

Läs mer om

Projekt Tillit

Projekt Tillit drevs som ett metodutvecklingsprojekt under Företagsutveckling från år 2016-2020 och har gett över 200 unga personer i utanförskap möjlighet till praktik utomlands. Syftet med projektet var att deltagaren via coachning och behovsanpassad praktik utomlands, skulle få en internationell erfarenhet som ökade deras möjligheter att få jobb i Sverige eller utomlands.

tms

Läs mer om

Läs mer om

TMS - Targeted Mobility Scheme

Syftet med projektet Targeted Mobility Scheme var att hjälpa arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare, stödja arbetsgivare med svårt tillsatta tjänster samt ge mobilitetsservice och ekonomiska stöd. Arbetsgivarna med rekryteringsbehov som deltog i projektet fick rekryteringsservice från en Eures-rådgivare.