Kristina är en av våra nöjda deltagare i Rusta och matcha! Läs mer nedan om hennes tankar kring sin handledare Matilda och vad hon tyckte om våra event/aktiviteter i Sandsons karriärutvecklingsprogram. 

 

Vilka förväntningar hade du på Sandson?/ Vilka förväntningar hade du på din coach?

Förhoppningarna jag hade på Sandson var främst att de genom sin samlade kompetens skulle stödja mig i min orientering på arbetsmarknaden, och att min handledare skulle finnas där för frågor som uppkom under mitt förlopp av arbetssökande.

 

På vilket sätt uppnådde vi upp till dina förväntningar (eller inte)?

Jag känner att jag har fått ett bra utbyte av tankar och ideér genom Sandsons seminarier, och workshops från andra arbetssökanden inskrivna på Sandson och att den insikten bland annat har hjälpt mig att bredda mig i mitt arbetssökande. Det var också ett trevligt och välbehövt inslag att Sandson har börjat med företagsbesök, vilket ger oss arbetssökande inblick i hur rekryterare tänker, när vi ansöker till olika arbetsplatser.

 

Vad var det mest värdefulla med coachningen på Sandson?/ Hur skulle du vilja beskriva din coach?

Det jag är mest tacksam för är att min coach var lyhörd till mina behov, och att hon inspirerade mig med sitt positiva humör att inte ge upp. Jag känner att Sandson genom Rusta och Matcha har gett mig ett sammanhang att delta i. För mig har främst avsaknaden av gemenskap till arbetsmarknaden känts som ett hinder vissa dagar, och då har det varit skönt att veta att jag inte är ensam. Min handledare finns där för att stötta, och jag kan se fram emot nästa seminarie eller workshop.

 

Kristina