-Vad jobbar du med?
-Jag är arbetslös, svarade jag.
 Det blev tyst runt bordet. Jag passade inte in, hade ingen identitet. Sedan dess har vi på Sandson mött 1000-tals människor med samma erfarenhet, skillnaden är att runt vårt bord är man någon, 
på väg mot att drömmen skall bli verklighet.
-Magnus Andersson, VD 

Kundval Rusta och matcha, på vårt sätt. 

Vår handledning är individbaserad och utgår från vad DU behöver.

Är du nöjd med ditt CV och vill fokusera på nästa steg i din karriär? Kanske är din stora utmaning intervjusituationen? Behöver du ta reda på hur din kompetens står sig mot nyutexaminerade? 

Detta är några av de frågor som vi jobbar med varje dag. Allas behov ser olika ut vilket vi har respekt och förståelse för. 


Vi handleder i snitt ut en person i arbetslivet varje dag!


Vi hjälper dig att se nya möjligheter, utför en grundlig analys av din kompetens och dina behov för att se vilka resurser vi behöver använda. Vi inspirerar och delar med oss av vår erfarenhet.

Karriär är traditionellt sett ett begrepp som av många identifieras som avancemang till en högre tjänst och en högre lön. Idag står karriär lika mycket för en personlig som en professionell utveckling anpassad till den person du är. Alla har en karriär.

Alla behöver och vill vid olika tidpunkter utveckla sitt yrkesliv och känna tillfredställelse av att ha stimulerande arbetsuppgifter. En handledare fungerar som en motor. Vi  kan genom personlig handledning hjälpa dig att se nya möjligheter och pröva andra vägar.

Hos oss på Sandson AB möter du engagemang, vilja och ett brett kontaktnät där vi tillsammans skapar möjligheter för dig i hela Öresundsregionen.

Kundval Rusta och matcha utför vi på uppdrag av arbetsförmedlingen. Här kan du läsa mer om uppdraget:

Arbetsförmedlingen - Kundval Rusta och matcha (extern länk)

Sagt om våra handledare från tidigare deltagare:

 

”Min handledare är en mycket aktiv, inspirerande och engagerad handledare”


”Min handledare bemötte mig vänligt och positivt. Hon ställde rätt frågor, utmanade mig och gav råd. Vi hade en bra kommunikation och jag fick tydlig information. Min handledare såg till att jag fick en positiv, inspirerande och professionell upplevelse för första gången sedan jag blev arbetslös”


”Min handledare är en proffsig och engagerad coach som bemötte mig bra. Jag kände mig stärkt och motiverad efter varje möte. Jag blev väl förberedd och motiverad snabbt"


"En fantastisk handledare och ett företag som verkligen levererar! Ni är måna om arbetssökande, ser individen, det känns inte som att ni bara gör ert jobb"

Vi som handleder på Sandson