Linda är en av våra Rusta och matcha deltagare som har blivit presenterad av vårt marknadsteam mot ett företag i Sandsons nätverk - vilket resulterade i en anställning. Linda trivs idag bra i sin tjänst som Teknisk support på företaget Iternio Planning AB! Linda delar nu med sig av sin upplevelse och utveckling under sin tid hos oss. 

 

Vilka förväntningar hade du på Sandson? 

Att Sandsons hjälp skulle anpassas efter varje persons behov.

 

Vilka förväntningar hade du på din handledare? 

Att jag skulle få hjälp att förbättra mitt jobbsökande. Att jag skulle få tips på sådant jag själv inte tänkte på gällande jobbsökande.

 

På vilket sätt uppnådde vi upp till dina förväntningar (eller inte)? 

Fick stort stöd av min handledare och hjälp med det just jag behövde hjälp med. Allting anpassades efter vad jag behövde ha hjälp med.

 

Vad var det mest värdefulla med handledningen på Sandson? 

Den nära kontakt jag hade med min handledare. Att hon alltid lyssnade på vad jag behövde ha hjälp med. 

 

Hur skulle du vilja beskriva din handledare? 

Nytänkande, hjälpsam, närvarande, lyhörd och kreativ.

 

Finns det något du önskar lägga till?

Nej, är väldigt nöjd med all hjälp jag fick.