Lite om Christina

Christina är utbildad socionom och har arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering under större delen av sitt arbetsliv, främst på Arbetsförmedlingen. Hon har även arbetat internationellt i olika projekt för att implementera kunskaper kring arbetslivsinriktad rehabilitering i flera länder i och utanför Europa. Christina drivs av tanken att alla kan och vill arbeta, men det kan behövas olika anpassningar för att det ska fungera fullt ut.