Eva Malmström

Eva har många år som ledare i mediabranschen bakom sig. Ett coachande förhållningssätt är  en självklarhet för henne och hon har jobbat med allt från rekrytering, varumärkesutveckling, digital omvandling och andra förändringsprocesser.

- En av mina styrkor är att jobba med kreativa processer och att vända och vrida på saker för att hitta nya vinklar, berättar Eva. Jag tänker att det kommer väl till pass i min roll som handledare här på Sandson. Människor och kommunikation är det jag brinner för.

Eva drivs av nyfikenhet och tycker att respekt och öppenhet är viktiga ingredienser i mötet med människor.