Lite om Rebecka

Rebecka arbetar som verksamhetsutvecklare och är även administrativt ansvarig för verksamheten på Sandson.

Rebecka är utbildad socionom och har erfarenhet av bland annat myndighetsarbete och internationella projekt. Hon började på Sandson via ett mobilitetsprojekt och har sedan dess jobbat i de flesta av företagets olika verksamheter. Rebecka är bra på samverkan med myndigheter och offentliga organisationer men tycker också om att arbeta kreativt och driva igenom nya idér och projekt.