Projektet var uppdelat i tre faser: 

 

Förberedelsefas
Vi inleder med åtta intensiva veckor där du i grupp och individuellt försöker komma fram till vad du ska göra i framtiden.
 Du kommer att: göra arbetsplatsbesök, diskutera olika yrken, skriva CV och personligt brev, arbeta i grupp och individuellt, planera din praktik, få reda på mer om praktikorten. Allt för att skapa inspiration och energi för din framtid.

 

Praktik i Palermo/Luleå
Du kommer att få en praktikplats i eller omkring Palermo/Luelå. Praktikplatsen tas fram utifrån dina behov och önskemål. Vi har inga låsta praktikplatser utan anpassar din praktik efter din personliga profil. Praktikplats samt boende i Palermo tas fram av vår partner Send Sicilia. 

 

Slutfas
Du kommer hem efter sju veckors praktik långt hemifrån som utmanat dig och och fått dig att växa och utvecklas.