Läs här om vår tidigare deltagare som under sin tid på Sandson fick två nya anställningar - båda inom den önskade branschen. Idag arbetar han på ett HVB-hem i Lunds kommun samt ett boende för hemlösa som drivs av Fryshuset i Malmö. Läs mer här om deltagarens tid hos oss!

 

Vilka förväntningar hade du på Sandson?
Mina förväntningar bestod av tre konkreta delmål. Att dels få hjälp med hur man skriver en bra och kortfattat personligt brev, vilket var något som jag haft problem med. Vidare önskade jag få information om tänkbara framtidsbranscher och sist om hur man levererar en lyckad intervju.

 

Vilka förväntningar hade du på din handledare?
Att handledaren lyssnar på mig och ger mig konkreta tips och verktyg för att jag ska lyckas att få en anställning i den bransch som jag erfarenhet inom, alternativt få information om andra branscher som är snarlik den jag har arbetat inom tidigare.

 

På vilket sätt uppnådde vi upp till dina förväntningar (eller inte)?
Delmål 1: Min handledare skickade en lathund och exempel på hur man strukturerar ett personligt brev samt hur man sammanfatta sig själv och sina erfarenheter.

Delmål 2: Under webbinariet fick deltagarna information om olika branscher och framtida yrken som jag fann vara väldigt nyttigt eftersom jag har tankar på att studera igen.

Delmål 3: Vi hann tyvärr inte komma in på intervjudelen, men det stod på agendan.

Vad var det mest värdefulla med handledningen på Sandson?

Handledarens struktur och uppföljningsförmåga. Det märktes att min handledare fört journalanteckningar om allt vi diskuterade under våra telefonsamtal eftersom hon alltid följde upp om saker som jag skulle ha gjort och saker som hon behövde ta reda på.

Hur skulle du vilja beskriva din handledare?

En person som bryr sig om sina deltagare och som alltid var nåbar via mail, telefon och SMS. Jag hade den uppfattningen att en handledare endast skulle vara nåbar under våra bokade samtalstider men så var det inte fallet på Sandson. Vi har haft samtal om allt möjligt även om områden utanför hennes arbetsområde, bland annat om hur jag ska sköta kontakten med Arbetsförmedlingen, samt om Försäkringskassan och samt om hur man kan löneförhandla med arbetsgivare. Jag fick tips om specifika ord hur jag ska sälja in min erfarenhet och att jag inte ska vara rädd att föra min egen talan.

Finns det något du önskar lägga till?

1. Mindre grupper vid webbinariet för att lättare kunna del av andra deltagares erfarenheter och tankar (uppdatering: detta erbjuds idag på Sandsons workshops!).
2. Deltagarna måste kunna få prata under webbinariet och inte enbart via chatten.
3. Tillgång till studie- och yrkesvägledare