Vi möjliggör arbetsmarknaden för svensk och internationell arbetskraft

Sandson AB finns i Lund, Malmö, Helsingborg och Göteborg och är en del av AB Företagsutveckling i Lund som funnits på marknaden sedan 2002. Vi arbetar på en glokal* arbetsmarknad och är stolta över vårt nära samarbete med många olika organisationer, företag och universitet. Vi är bland annat medlem i EURES som verkar för ökad rörlighet inom den europeiska arbetsmarknaden med fokus på olika bristyrken.

Som leverantör inom Rusta och matcha i uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder vi dig som arbetssökande vägledning mot jobb eller studier. 

Med stöd av EU, via Europeiska Socialfonden och Erasmus+, driver vi projekt som ger ungdomar och vuxna möjlighet att åka ut i Europa för arbetspraktik, men arbetar även med att ta emot studerande från andra EU-länder och erbjuda dem praktik på företag i Sverige. 

Vår styrka är en engagerad och erfaren personal som tillsammans erbjuder stöd, coachning och projektledning.

Vi arbetar aktivt med vårt nätverk för att möjliggöra arbetsmarknaden, både lokalt och globalt – varmt välkommen till oss.

*glokal - vi arbetar på både en lokal och global marknad