Framgångsrik organisationsförändring

Vi på Sandson AB arbetar tillsammans med vår samarbetspartner Björn Sällström AB med att stötta företag som ska genomgå en organisationsförändring, och genom den förändring resulterar i medarbetare som blir i behov av en omställning. Med våra kompetenser och erfarenheter, kan vi tillsammans vägleda och hjälpa företag att uppnå en framgångsrik organisationsförändring med nöjda medarbetare. 

Vi hjälper er att kompetenssäkra ert företag samt uppnå en framgångsrik organisationsförändring - och samtidigt behålla tillfredsställda medarbetare! 

Alla våra handledare har en akademisk examen och har tillsammans en bred erfarenhet av olika branscher och sektorer - med ett gemensamt intresse att coacha människor till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi hjälper er att kompetenssäkra ert företag genom att tidigt i processen coacha de medarbetare vars kompetenser inte längre behövs i den förändring som behöver ske - detta till en ny arbetsposition, ny arbetsplats eller kanske en helt ny bransch.

Samarbetspartners

Björn Sällström AB

Läs mer om vår samarbetspartner här.