European Training Services

ETS är en mobilitetsorganisation som har sitt säte i Cardiff, Wales. De arbetar dock i en del städer i England också såsom Bristol och Birmingham. ETS är främst en mottagande organisation och driver även en språkskola.