Här hittar du arbetsprocessen för dig som är personal och ska hantera praktik utomlands. Studerande måste gå på en yrkesutbildning på någon av folkhögskolorna som är med i projektet.

Studerande kan resa ut på praktik utomlands under en period av minst 2 veckor. LIA/APL kan delas upp i en del hemma i Sverige och en del utomlands, om inte hela praktiken sker utomlands, men ska då vara sammanhängande. LIA/APL-kursplan måste finnas som säkerställer lärandemål och hur bedömning och betygssättning görs.

Urvalet av studerande –och förfarandet för att bevilja bidrag –måste vara rättvist, öppet, konsekvent och dokumenterat, och ska vara tillgängligt för alla parter som deltar i urvalsprocessen.