En möjlighet för utbildningsarrangörer att starta och driva internationella projekt

Erasmus+ är för dig som företräder en skola eller annan utbildningsorganisation och vill ta steget till internationalisering. Inom Erasmus+ finns en rad olika möjligheter bland annat personalutbyten och  praktik utomlands inom yrkesutbildning. I Sverige är det Universitets och högskolerådet som beslutar om och betalar ut medel inom Erasmus+.

Universitets- och högskolerådet, UHR

Vi har sedan 2014 arbetat tillsammans med skolor för att starta upp och driva deras internationella arbete med Erasmus+ projekt framförallt inom yrkesutbildning och LIA - Lärande i arbete. Vi har ett brett nätverk med samarbetsorganisationer i många europeiska länder med stor erfarenhet av praktikutbyten över landsgränser. Merparten har även arbetat med svenska yrkesutbildningar. Vill du titta mer på hur vi idag arbetar med Erasmus+  kan du titta in här:

LIA utomlands

Vi kan ta er och ert internationella projekt hela vägen från start in i mål. Vi hjälper er med de inledande faserna: hitta och starta samarbeten med utländska organisationer, skriva projektansökan och få rätsida med administrationen. Därefter finns vi som stöd i den dagliga driften av projektet och kan bidra med att organisera personalresor för utbildningspersonal eller enskilda praktikutbyten för elever och deltagare.

Projektledare Erasmus+ för svenska skolor