Projekt Moves - Ett projekt där deltagaren fick uppleva något nytt och samtidigt ta ett steg närmre sitt framtida jag!

I projekt Moves erbjöds deltagaren coachning mot arbete och studier samt en praktikperiod i Italien eller Luleå. Fokuset låg på deltagarens mål och väg framåt. Praktiken anpassades utifrån deltagarens behov och önskemål. Hela praktikperioden finansierades av projektet. 

Syftet med projektet var att deltagarens fick chansen att uppleva en ny del av Sverige eller ett annat land inom Europa och samtidigt få skaffa sig erfarenhet och kunskap på deltagarens väg mot sitt framtida mål i arbetslivet!

Projektet vände sig till de som var 18–30 år och hade försörjningsstöd. Deltagarnas medverkan behövdes godkännas av deras kontaktperson på kommunen. 

Projekt Moves är ett nationellt projekt och drevs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Klicka här för att komma till SKRs sida om projektet.

Du hittar metodstödet som arbetades fram i projekt Moves här

Projektledare

deltagare vid bord

Process deltagare

Här kan ni läsa om hur deltagarna gjorde för att komma med i projektet

personer vid ett bord

Process handläggare

Här kan du läsa mer om hur de som jobbade på en deltagandes kommun anvisade till projektet. 

personer i grupparbete

Projektets upplägg

Här kan du läsa mer om projektets olika faser!