Internationell erfarenhet – en möjlighet som alla borde få!

Projekt Tillit drevs som ett metodutvecklingsprojekt under Företagsutveckling från 2016 till och med 2020 och har gett över 200 unga i utanförskap möjlighet till praktik utomlands. Vi drev projektet utifrån vår metod Tillit-metoden, läs mer om metoden här. Nedan beskriver vi upplägget på projektet.

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet var att deltagaren via coachning och behovsanpassad praktik utomlands skulle få en internationell erfarenhet som ökade deras möjligheter att få jobb i Sverige eller utomlands. Från och med 2018 hade vi även med en arbetspsykolog från Arbetsförmedlingen, detta för att stärka deltagarens väg till arbete eller studier. Projektet riktade sig till personer mellan 18 och 24 år boende i Skåne eller Blekinge. Projekt Tillit finansierades med hjälp av Europeiska socialfonden.

”Projektet var en bra chans för mig. Jag fick komma utomlands och utveckla mig själv. Jag fick prova på kockyrket som intresserade mig. Nu utbildar jag mig till just kock.”

-Deltagare i projekt Tillit

 


 

En deltagares väg genom projektet

För att börja i projektet var första steget att ansöka via vår hemsida, och sedan bli anvisad till projektet via Arbetsförmedlingen. Alla våra deltagare var inskrivna på Arbetsförmedlingen och hade ersättning därifrån. Vi hade intag två gång per år, och var vanligtvis en grupp i Blekinge och en i Skåne. Projektets upplägg var följande:  

  • Förberedelsefas

I denna fas ingick moment där projektet både med hjälp av gruppmoment och individuella samtal skulle komma fram till nästa steg för deltagaren. Det inkluderande bland annat: arbetsplatsbesök, diskutera olika yrken, skriva CV och personligt brev, arbeta i grupp och individuellt, planera praktiken, workshops kring hur det är att leva i Storbritannien eller Italien och prata med andra som varit utomlands. Allt för att skapa inspiration och energi för framtiden.

”Jag kände mig trygg, väl förberedd och redo att åka till Palermo efter förberedelsetiden.”

-Deltagare i Projekt Tillit


  • Praktik Utomlands

Med hjälp av våra samarbetsorganisationer i Italien och Storbritannien fick deltagaren en praktikplats inom det arbetsområde som hen sökte jobb. Projektmedarbetarna tillsammans med samarbetsorganisationen gjorde en matchning utifrån deltagarens önskemål och förmåga. Praktiken pågick under 6 veckor i antingen Cardiff i Wales eller Palermo på Sicilien. Projektet stod för resan till och från praktikorten, boende, mat, eventuella pendlingskostnader utomlands samt försäkring.

”Praktiktiden var helt fantastisk. Jag hade det jättebra tillsammans med arbetskamrater som var jättetrevliga och omhändertagande.”

-Deltagare i projekt Tillit


  • Avslutningsfas

Projektet avslutades på hemmaplan med 4 veckors coachning mot arbete eller studier.

” Coach out var bra för det hjälpte mig knyta ihop allt. Jag tycker att allt blev klarare och jag förstod helheten i arbetslivet.”

-Deltagare i Projekt Tillit

Läs om Tillit-metoden här 

Kontaktperson

Intervju med tidigare deltagare

Intervju med tidigare deltagare

Julia

Julia var på praktik i Cardiff och kom tillbaka som en Julia 2.0 som hon själv säger. Läs om hennes upplevelse!