AB Företagsutveckling deltog i Arbetsförmedlingens/Eures projekt TMS - Targeted Mobility Scheme

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet var att hjälpa arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare, stödja arbetsgivare med svårt tillsatta lediga tjänster samt ge mobilitetsservice och ekonomiska stöd. Det ekonomiska stödet kunde de söka efter att de fått hjälp av en Eures-rådgivare inför deras mobilitet. De arbetssökande kunde bland annat få: 

 • information om att bo och jobba i olika länder
 • hjälp med CV
 • hjälp med att hitta jobb
 • kontakt med europeiska arbetsgivare med rekryteringsbehov
 • förberedelser inför intervju och jobb utomlands

 Arbetssökande kunde söka ekonomiskt stöd för:

 • intervjuresa
 • bosättningsstöd
 • erkännande av kvalifikationer
 • språkkurs
 • kompletterande stöd för intervju och bosättning

Arbetsgivare med rekryteringsbehov kunde delta i TMS och få rekryteringsservice från Eures-rådgivare

Rekryteringsservicen kunde innehålla:

 • publicering av lediga platser på Eures-portalen och på jobbportaler i olika europeiska länder
 • hjälp med att hitta kompetent arbetskraft i Europa
 • information och rådgivning om vad som är viktigt att tänka på inför anställning av personer från andra länder

Små och medelstora företag som hade max 250 anställda kunde även söka ekonomisk stöd efter att de haft kontakt med en Eures-rådgivare. Detta stöd kunde gå till:

 • jobbintroduktion och utbildning
 • språkutbildning
 • administrativ hjälp för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats med mera
   

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om projektet!

 Besök projektets sida på Arbetsförmedlingen: Targeted Mobility Scheme