Rekrytering

Söker ni kompetent personal? – Vi hjälper er att hitta rätt medarbetare!

Sandson AB arbetar med urvalsrekrytering över hela Öresundsregionen. Våra rekryteringsmetoder är direktrekrytering eller rekrytering via ”hyr först – anställ sedan”. Vi arbetar gärna nära våra kunder och är lyhörda för ert behov.

Vi har varit speciellt framgångsrika vid rekryteringar av svårfunna kompetenser, både inom hantverks- och tjänstemannayrken.  Det är närheten till våra kunder under hela rekryteringsprocessen som har varit den avgörande faktorn. Vi lägger mycket tid på att förstå kundens behov, och stor energi vid att möta behovet med en lämplig kandidat. Rekryteringsprocessen tar allt ifrån ett par dagar till några veckor. Vi kan sköta hela eller delar av processen.

Rekrytering

Kravprofil

Vi besöker företaget/arbetsplatsen och tillsammans med er tas en kravprofil fram. När det är bråttom kan i undantagsfall kravprofilen göras via mail eller telefon.

Kandidatsök

Vi söker efter kandidater på flera olika ställen, i vår kandidatbank, genom annonsering på internet och i press, samt genom kontaktnät.

Urval

Urval sker genom meritvärdering, intervjuer och referenstagning. Om tjänsten kräver det genomförs tester.

Kandidatpresentation

Vi presenterar lämpliga kandidater (via dolt CV) och ni väljer vilka ni vill träffa. Medarbetaren blir antingen anställd direkt av er eller anställd av oss för uthyrning. När som helst kan medarbetaren övergå i anställning hos er.

Uppföljning

Efter rekryteringen görs en uppföljning för att säkerställa att såväl konsulten som företaget är nöjda.

Garanti

Vi blir inte nöjda förrän ni är det.