-Vad jobbar du med?

-Jag är arbetslös, svarade jag.

 Det blev tyst runt bordet. Jag passade inte in, hade ingen identitet. Sedan dess har vi på Sandson mött 1000-tals människor med samma erfarenhet, skillnaden är att runt vårt bord är man någon, 

på väg mot att drömmen skall bli verklighet.

-Magnus Andersson, VD 

Rusta och matcha, på vårt sätt

Vår handledning är individbaserad och utgår från vad DU behöver. Är du nöjd med ditt CV och vill fokusera på nästa steg i din karriär? Kanske är din stora utmaning intervjusituationen? Behöver du ta reda på hur din kompetens står sig mot nyutexaminerade? Detta är några av de frågor som vi inom Rusta och matcha jobbar med varje dag. Allas behov ser olika ut vilket vi har respekt och förståelse för. 

Vi hjälper dig att se nya möjligheter, utför en grundlig analys av din kompetens och dina behov för att se vilka resurser vi behöver använda. Vi inspirerar och delar med oss av vår erfarenhet.


Vi erbjuder Rusta och matcha i städerna Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg. Välkommen!

Hos oss på Sandson AB möter du engagemang, vilja och ett brett kontaktnät där vi tillsammans skapar möjligheter för dig i hela Öresundsregionen och i Göteborg. 

Sandson AB är en leverantör inom Rusta och matcha på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Läs mer om uppdraget här


Karriär är traditionellt sett ett begrepp som av många identifieras som avancemang till en högre tjänst och en högre lön. Idag står karriär lika mycket för en personlig som en professionell utveckling anpassad till den person du är. Alla har en karriär. Alla behöver och vill vid olika tidpunkter utveckla sitt yrkesliv och känna tillfredställelse av att ha stimulerande arbetsuppgifter. En handledare fungerar som en motor. Vi kan genom vår personliga handledning i Rusta och matcha, hjälpa dig att se nya möjligheter och pröva andra vägar.

Sandsons karriärutvecklingsprogram inom Rusta och matcha

I vårt karriärutvecklingsprogram får du som deltagare i Rusta och matcha möjlighet att delta på aktiviteter på våra kontor varje vecka - bland annat jobbforum, företagsbesök, seminarier och workshops. Vi erbjuder samtliga aktiviteter på våra kontor i Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg. Du hittar mer information om vårt karrirärutvecklingsprogram och vår eventkalender här

Sandsons Akademi 

I vårt karriärutvecklingsprogram inom Rusta och matcha ingår även Sandsons Akademi. Utöver dina personliga möten med din handledare får du tillgång till en digital plattform som vi kallar för Sandsons Akademi som stöttar dig mellan dina möten med din handledare. På Sandsons Akademi får du tillgång till en rad utbildningsmoduler med fokus på att ge dig nya insikter och verktyg till dig som jobbsökande. Modulerna finns i både videoformat och i PDF-format - detta för att du ska kunna välja vad som passar dig bäst. Innan du börjar med utbildningarna får du en introduktion till Sandson som leverantör inom Rusta och matcha, en inblick på vem vi är som arbetar här samt viktig och praktisk information för dig som är med i Rusta och matcha. Men viktigast av allt – du får kunskap om allt ifrån hur du skriver ett bra CV, bygger ett professionellt nätverk till hur du hittar jobben på bästa sätt – och mycket, mycket mer! Mer info om Sandsons Akademi hittar du här

Folkhögskolor 

Vi på Sandson samarbetar även med folkhögskolor runt om i Skåne. Detta för att kunna erbjuda dig som inte har en gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet, en studiemotiverande folkhögskolekurs. Det är en tre månader lång kurs med syfte att motivera dig till fortsatta studier, efter att ha fått en individuell vägledning och de redskap du behöver för att nå dina mål. De skolor vi samarbetar är Albins Folkhögskola, Folkhögskolan Hvilan och Eslövs Folkhögskola.


Vad är Rusta och matcha?

Rusta och matcha är ett stöd för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. I tjänsten erbjuds en personlig handledare hos en leverantör som vägleder dig till jobb eller utbildning. Detta gör leverantören genom att identifiera vad just dina behov och förutsättningar är. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du är berättigad tjänsten Rusta och matcha, kontakta en handläggare för att få en bedömning. Om du blir anvisad till Rusta och matcha ska du meddela Arbetsförmedlingen vilken leverantör du vill ha. Välj den leverantör som passar dina behov utifrån vilka branschkunskaper de har samt vilka städer de har kontor i. Du kan även välja utifrån vilket språk leverantören erbjuder tjänsten på.

Hur väljer jag Sandson som leverantör inom Rusta och matcha?  

Vad roligt att du vill välja oss som leverantör! Du väljer Sandson genom att uppge vårt KA-nummer på ”Mina sidor” på Arbetsförmedlingen.se, alternativt till en handläggare på Arbetsförmedlingen. Därefter kontaktar vi dig för att boka in ett uppstartsmöte med din personliga handledare.

Här är Sandsons KA-nummer för respektive kontor:

Malmö: 10072297

Lund: 10072294

Helsingborg: 10072296

Göteborg: 10072295

Sagt om våra handledare från tidigare deltagare:

”Min handledare är mycket aktiv, inspirerande och engagerad”


”Min handledare i Rusta och matcha bemötte mig vänligt och positivt. Hen ställde rätt frågor, utmanade mig och gav råd. Vi hade en bra kommunikation och jag fick tydlig information. Min handledare såg till att jag fick en positiv, inspirerande och professionell upplevelse för första gången sedan jag blev arbetslös”


”Min handledare är en proffsig och engagerad coach som bemötte mig bra. Jag kände mig stärkt och motiverad efter varje möte. Jag blev väl förberedd och motiverad snabbt"


"En fantastisk handledare och en leverantör inom Rusta och matcha som verkligen levererar! Ni är måna om arbetssökande, ser individen, det känns inte som att ni bara gör ert jobb"

Handledare

Handledare på Sandson

Alla handledare inom Rusta och matcha på Sandson har en akademisk examen. Tillsammans har vi en bred erfarenhet av olika branscher och sektorer. 

Har du frågor kring Rusta och matcha på Sandson?