-Vad jobbar du med?

-Jag är arbetslös, svarade jag.

 Det blev tyst runt bordet. Jag passade inte in, hade ingen identitet. Sedan dess har vi på Sandson mött 1000-tals människor med samma erfarenhet, skillnaden är att runt vårt bord är man någon, 

på väg mot att drömmen skall bli verklighet.

-Magnus Andersson, VD 

Rusta och matcha, i Göteborg.

Vår individanpassade handledning tar hänsyn till dina specifika behov just i Göteborg. Är du nöjd med ditt CV och vill fokusera på nästa steg i din karriär? Kanske är utmaningen för dig att lyckas i intervjuer? Eller behöver du utvärdera din kompetens jämfört med nyutexaminerade? Detta är några av de frågor vi på Rusta och Matcha arbetar med dagligen. Allas behov ser olika ut vilket vi har respekt och förståelse för. 

Vi hjälper dig att se nya möjligheter genom att göra en grundlig analys av din kompetens och identifiera vilka resurser vi kan använda oss av. Vi delar med oss av vår erfarenhet och inspirerar dig till framgång.


Karriär definieras traditionellt som en uppgång till högre befattningar och högre lön. Idag innebär karriär lika mycket en personlig utveckling som en professionell, anpassad efter den individ du är. Alla har en karriär. Alla strävar och behöver vid olika tidpunkter utveckla sin yrkesmässiga tillvaro och uppleva tillfredsställelse genom stimulerande arbetsuppgifter. En handledare fungerar som en motor. Genom vår personliga handledning inom Rusta och Matcha kan vi hjälpa dig att upptäcka nya möjligheter och pröva alternativa vägar.

Sandsons karriärutvecklingsprogram inom Rusta och matcha i Göteborg

Inom vårt karriärutvecklingsprogram inom Rusta och Matcha får du som deltagare möjlighet att delta i veckovisa aktiviteter på våra kontor, såsom jobbforum, företagsbesök, seminarier och workshops. Vi erbjuder alla dessa aktiviteter även på våra kontor i Malmö, Lund och Helsingborg. Mer information om vårt karriärutvecklingsprogram och vår eventkalender hittar du här

Sandsons Akademi 

Inom vårt karriärutvecklingsprogram inom Rusta och Matcha ingår även Sandsons Akademi. Förutom dina personliga möten med handledaren i Göteborg får du tillgång till vår digitala plattform, Sandsons Akademi, som ger dig kontinuerligt stöd mellan mötena. På Sandsons Akademi får du tillgång till olika utbildningsmoduler som ger dig nya insikter och verktyg för att förbättra dina jobbsökningsfärdigheter. Modulerna finns tillgängliga både som videokurser och PDF-material, så att du kan välja det format som passar dig bäst. Innan du börjar med utbildningarna får du även en introduktion till Sandson som leverantör inom Rusta och Matcha. Du kommer att få lära känna oss, vårt arbete och viktig praktisk information för deltagare inom Rusta och Matcha. Men framför allt kommer du att få kunskap om allt från hur du skriver en imponerande CV, bygger upp ett professionellt nätverk till hur du på bästa sätt hittar jobbmöjligheter – och mycket mer! Mer information om Sandsons Akademi finns här


Vad är Rusta och matcha?

Rusta och Matcha är ett stödprogram för personer som är registrerade hos Arbetsförmedlingen. Inom programmet erbjuds du en personlig handledare från en leverantör som vägleder dig mot arbete eller utbildning. Leverantören hjälper dig genom att identifiera dina specifika behov och förutsättningar. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du är berättigad till Rusta och Matcha. För att få en bedömning, kontakta en handläggare. Om du blir tilldelad Rusta och Matcha ska du meddela Arbetsförmedlingen vilken leverantör du vill ha. Välj den leverantör som bäst passar dina behov, baserat på deras branschkunskap och kontorsplatser. Du kan även välja leverantör utifrån vilket språk tjänsten erbjuds på.

Hur väljer jag Sandson som leverantör inom Rusta och matcha i Göteborg?  

Det gläder oss att du vill välja oss som leverantör i Göteborg! Du kan välja Sandson genom att ange vårt KA-nummer på "Mina sidor" på Arbetsförmedlingen.se, eller så kan du informera en handläggare på Arbetsförmedlingen. Därefter kommer vi att kontakta dig för att boka in ett uppstartsmöte med din personliga handledare.

Här är Sandsons KA-nummer för kontoren i Göteborg: 10072295

Du uppger sedan till arbetsförmedlingen vilket kontor du vill utgå ifrån.


Vårt kontor i Göteborg är centralt beläget på Järnvågsgatan 3 på Järntorget. Vi erbjuder dessutom ett kontor på Stampgatan 14. Välkommen!

Järnvågsgatan 3: Måndag-torsdag kl. 09.00-13.00

Öppettider för spontanbesök under sommaren:

V.26-27 Onsdag 9.00-11.00

V.28 Tisdag 9.00-11.00

V.29 Måndag 9.00-11.00

V.30 Onsdag 9.00-11.00

V.31 Måndag 9.00-11.00

V.32-33 Onsdag 9.00-11.00

V.34 Måndag 9.00-11.00

Hos oss på Sandson i Göteborg möter du engagemang, vilja och ett brett kontaktnät där vi tillsammans skapar möjligheter för dig i hela Öresundsregionen och i Göteborg. Vi erbjuder även Rusta och matcha i städerna Malmö, Lund och Helsingborg

Sandson AB är en leverantör inom Rusta och matcha  i Göteborg på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Läs mer om uppdraget här

Sagt om våra handledare i Göteborg från tidigare deltagare:

"Jag är mycket nöjd med min handledare. Hen har lyssnat och försökt hjälpa mig på bästa sätt, varit medmänsklig och lyhörd. Jag uppskattar att hen inte varit som en ”slavdrivare” eller att man måste göra en massa saker bara för görandets skull"


"Min handledare är fantastisk, hen har en kaliber av sällan skådat slag och en energi som smittar av sig på ett mycket positivt sätt"


"Det som har hjälpt mig mest är att ha någon som alltid stöttar och orkar lyssna. Min handledare mötte mig där jag var och kunde lyfta mig därifrån"


 

Handledare

Handledare på Sandson

Alla handledare inom Rusta och matcha på Sandson har en akademisk examen. Tillsammans har vi en bred erfarenhet av olika branscher och sektorer. 

Har du frågor kring Rusta och matcha på Sandson i Göteborg?