Stöd och matchning

Stöd och matchning – coachning

Ditt behov är i centrum!

Vi hjälper dig att se nya möjligheter, utför en grundlig analys och inventerar din kompetens och dina behov för att se vilka resurser vi behöver använda. Vi inspirerar och delar med oss av vår erfarenhet. Karriär är traditionellt sett ett begrepp som av många identifieras som ett avancemang till en högre tjänst och en högre lön. Idag står karriär lika mycket för en personlig som en professionell utveckling anpassad till den person du är. Alla har en karriär. Alla behöver och vill vid olika tidpunkter utveckla sitt yrkesliv och känna tillfredställelse av att ha stimulerande arbetsuppgifter.

En coach fungerar som en motor. Vi  kan genom personlig handledning hjälpa dig att se nya möjligheter och pröva andra vägar. Du får också, via en personlig inloggning, tillgång till relevanta verktyg i vårt arkiv. Vi har samlat allt du behöver när du skall söka ett arbete, exempelvis olika CV-mallar, tips om hur du lyckas vid en anställningsintervju, information och länkar till bra jobbsidor, information om hur Försäkringskassan fungerar när du är arbetslös på ett ställe.

Hos oss på Sandson AB möter du engagemang, vilja och ett brett kontaktnät där vi tillsammans skapar möjligheter för dig i hela Öresundsregionen. Registrera dig gärna i vår databas.

Vi är kompletterande aktörer hos Arbetsförmedlingen för Jobbcoachning. Låt oss coacha dig till nytt jobb!

CV Mall

Kontakta Arbetsförmedlingen

Kontakta Arbetsförmedlingen och meddela att du vill börja på stöd och matchning hos Sandson AB.
Ange vårt KAnummer: KA 10064417.

Positivt beslut

Arbetsförmedlingen fattar beslut och skickar hem ett beslutsmeddelande till dig.

Uppstartsmöte hos Sandson

Vi tar kontakt med dig och bjuder in till ett individuellt uppstartsmöte med en av våra coacher.