Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha

Rusta och matcha är ett stöd för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. I tjänsten erbjuds en personlig handledare hos en leverantör som vägleder dig till jobb eller utbildning. Detta gör leverantören genom att identifiera vad just dina behov och förutsättningar är. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du är berättigad tjänsten Rusta och matcha, kontakta en handläggare för att få en bedömning. Om du blir anvisad till Rusta och matcha ska du meddela Arbetsförmedlingen vilken leverantör du vill ha. Välj den leverantör som passar dina behov utifrån vilka branschkunskaper de har samt vilka städer de har kontor i. Du kan även välja utifrån vilket språk leverantören erbjuder tjänsten på.

Hur väljer jag Sandson som leverantör inom Rusta och matcha?  

Vad roligt att du vill välja oss som leverantör! Du väljer Sandson genom att uppge vårt KA-nummer på ”Mina sidor” på Arbetsförmedlingen.se, alternativt till en handläggare på Arbetsförmedlingen. Därefter kontaktar vi dig för att boka in ett uppstartsmöte med din personliga handledare.

Här är Sandsons KA-nummer för respektive kontor:

Malmö: 10072297

Lund: 10072294

Helsingborg: 10072296

Göteborg: 10072295


Vi erbjuder Rusta och matcha i städerna MalmöLundHelsingborg och Göteborg. Välkommen!

Rusta och matcha

Rusta och matcha hos Sandson

Läs mer om hur vi på Sandson jobbar med Rusta och matcha. Våra deltagare i Rusta och matcha får tillgång till vårt karriärutvecklingsprogram. Vår handledning är individbaserad och utgår från vad DU behöver.

Har du frågor kring Rusta och matcha på Sandson?