Våra samarbetspartners utomlands i väldigt viktiga för vårt mobilitetsarbete, om inte helt avgörande. Att ha ett starkt partnerskap där man kan lita på varandras kompetens och ansvarstagande utgör grunden för ett samarbete över gränserna. Nedan presenterar vi de organisationer som vi har mobilitetsprojekt tillsammans med just nu, det kan då gälla både vår sändande och vår mottagande verksamhet.